Fotoalbum2

Billeder fra Fotoalbum2

Billede taget fra Halkjær broen 2010

Halkjær Å ved Vindmotoren 2009

Halkjær Å ved broen 2010

Halkjær Å ved Vindmotoren 2009

Halkjær Å ved Vindmotoren 2009

Halkjær Å ved Vindmotoren 2009

Hængebroen 2010

Skivum Krat 2009

Skivum Krat 2009

Solnedgang ved Halkjær Å

Sønderup Å, 2010

Sønderup Å, 2010

Sønderup Å, 2010

Fiskehytten ved Sønderup Å 2009

Sønderup Å, Solopgang 2009

Flydespærring ved Vindmotoren, 2010

Cykelhandler Emil Sørensen ved halkjær å ca 1939-1940

Dir Smith ved halkjær å ca 1939-1940

Emil Sørensen med en 576 fra Vindmotoren ca 1939-1940

Klitgård og Emil Sørensen ca 1939-1940 med dagens fangst

Rovsing med cykel ved halkjær å ca 1939-1940

Rovsing med en god fangst ca 1939-1940

Rovsing ved fjordsvinget

Rovsing ved hængebroen

Gamle billeder

Havørred fanget 20090626

Havørred Halkjær Å Vindmotoren 2009

Dødt marsvin fundet i halkjær å 20100918 Svend

Dødt marsvin fundet i halkjær å 20100918 Svend